نام کالاتعداد  
دستگاه حبس ملکه 1 تا 3 قابی(ایزولاتور)1
استان :*
شهرستان :*