نام کالاتعداد  
اگزالیگ آلمانی (یک کیلویی)1
استان :*
شهرستان :*