نام کالاتعداد  
دستگاه ای پی ال دیس DEESS 1
استان :*
شهرستان :*