نام کالاتعداد  
وکیوم خارجی درجه یک1
استان :*
شهرستان :*